Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh