Dự kiến Lịch công tác của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2021
(Từ ngày: 29/11/2021 - Đến ngày: 05/12/2021)
Xem chi tiết lịch công tác
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 29/11/2021
Thứ ba 30/11/2021
Thứ tư 01/12/2021
Thứ năm 02/12/2021
Thứ sáu 03/12/2021
Thứ bảy 04/12/2021
Chủ nhật 05/12/2021