Dự kiến Lịch công tác của các Ban HĐND tỉnh

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2021
(Từ ngày: 07/06/2021 - Đến ngày: 13/06/2021)
Xem chi tiết lịch công tác
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 07/06/2021
Thứ ba 08/06/2021
Thứ tư 09/06/2021
Thứ năm 10/06/2021
Thứ sáu 11/06/2021
Thứ bảy 12/06/2021
Chủ nhật 13/06/2021