Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 14h00' ngày 05/03/2021 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh (02/03/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 14h00' ngày 05/03/2021 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH VĨNH PHÚC THÔNG BÁO (22/02/2021)

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 cùa Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch sổ 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc...

VV thay đổi thời gian giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI từ 8h00 ngày 20/01/2021 chuyển sang 8h00 ngày 27/01/2021 (20/01/2021)

VV thay đổi thời gian giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI từ 8h00 ngày 20/01/2021 chuyển sang 8h00 ngày 27/01/2021

Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực (20/01/2021)

Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp (14/12/2020)

Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, 03 ngày từ 7h30 ngày 07/12/2020 - 09/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01/12/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, 03 ngày từ 7h30 ngày 07/12/2020 - 09/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh (16/11/2020)

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI (09/11/2020)

Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI

Tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (09/11/2020)

Tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h30 ngày 18/11/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh (09/11/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 8h30 ngày 18/11/2020 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh
Các tin đã đưa ngày: