Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào 8h00 ngày 15/5/2020 tại phòng họp số , trụ sở HĐND - UBND tỉnh (19/05/2020)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào 8h00 ngày 15/5/2020 tại phòng họp số , trụ sở HĐND - UBND tỉnh

Làm việc về công tác tuyển dụng giáo viên năm 2020 và thực hiện Cthị thị số 16/CT-TTg của TTCP (07/04/2020)

VV làm việc về công tác tuyển dụng giáo viên năm 2020 và thực hiện Cthị thị số 16/CT-TTg của TTCP

Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh. (06/04/2020)

Công điện về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh.

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (06/04/2020)

V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Về việc thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020)

Về việc thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19

Kế hoạch giam sát về kết quả triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay (17/03/2020)

Kế hoạch giam sát về kết quả triển khai, thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay...

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh (08/12/2019)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2019) HĐND tỉnh của Chủ tịch HĐND tỉnh
Các tin đã đưa ngày: