Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp HĐND các cấp”

30/09/2019

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: