Kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI

09/11/2020

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: