Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 08h00’ ngày 16/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (15/05/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 08h00’ ngày 16/5/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Công văn số 3146/UBND-KT1 V/v đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch (09/05/2021)

Công văn số 3146/UBND-KT1 V/v đôn đốc, thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 (04/05/2021)

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Tuyên truyền kỷ niệm 135 ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) (28/04/2021)

Tuyên truyền kỷ niệm 135 ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 13h30’ ngày 09/4/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (06/04/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 13h30’ ngày 09/4/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh (30/03/2021)

Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (04/03/2021)

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 14h00' ngày 05/03/2021 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh (02/03/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào 14h00' ngày 05/03/2021 tại phòng họp số 1, trụ sở HĐND-UBND tỉnh

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH VĨNH PHÚC THÔNG BÁO (22/02/2021)

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 cùa Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch sổ 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc...

Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực (20/01/2021)

Sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực
Các tin đã đưa ngày: