Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuôi năm 2021) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (03/12/2021)

Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuôi năm 2021) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiêm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm 2022) (17/11/2021)

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiêm kỳ 2021-2026 (kỳ họp cuối năm 2022)

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) (25/10/2021)

Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề)

Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (20/10/2021)

hông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam” (04/10/2021)

Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (27/09/2021)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (20/09/2021)

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (31/08/2021)

Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (31/08/2021)

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV (16/08/2021)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Các tin đã đưa ngày: