Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu “Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

04/10/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: