Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại UBND thành phố Vĩnh Yên

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tại UBND thành phố Vĩnh Yên (09/04/2013)

Tham dự đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04/04/2013)

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì giám sát Qua giám sát cho thấy, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh hoạt động hiệu quả, việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn quỹ.
Giám sát tình hình triển khai thực hiện các loại quỹ sử dụng nguồn ngân sách

Giám sát tình hình triển khai thực hiện các loại quỹ sử dụng nguồn ngân sách (04/04/2013)

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quỹ Bảo vệ môi trường

Giám sát tình hình triển khai thực hiện Quỹ Bảo vệ môi trường (03/04/2013)

Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường đã tiến hành cho vay 13 dự án bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 28,430 tỷ.
Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc triển khai thực hiện Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc triển khai thực hiện Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (02/04/2013)

Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị trực tuyến tham gia chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị trực tuyến tham gia chất vấn Chánh án TAND Tối cao và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (25/03/2013)

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại huyện Tam Đảo. (20/03/2013)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo, chương trình giáo dục phổ thông cơ bản đảm bảo, đáp ứng xu thế phát triển của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Vĩnh Yên.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo chất lượng và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Vĩnh Yên. (20/03/2013)

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Đồng chí Hồ Thị Thuỷ kết luận giám sát Tham gia Đoàn giám sát có đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở Giáo dục và đào tạo, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên môi trường.
Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với ngành  Y tế

Giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đối với ngành Y tế (15/03/2013)

Đoàn ĐBQH tỉnh đi thực tế Dự án Trung tâm y tế thành phố VĩnhYên <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo với đoàn việc thực hiện vốn từ trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006- 2012 cho các hạng mục công trình xây dựng Bệnh viên đa khoa huyện; Bệnh viên đã khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010.
Các tin đã đưa ngày: