Ban Văn hóa- Xã hội, HĐND tỉnh: Thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh

15/10/2019

Chiều 14/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có trên 1.300 di tích các loại, đến thời điểm hiện tại, có 488 di tích đã được xếp hạng, trong đó 125 di tích đã và đang xuống cấp nặng, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong số 3 di tích quốc gia đặc biệt, có 2 di tích đã xuống cấp nặng, từ 70-80%; 28/65 di tích quốc gia và 95/420 di tích cấp tỉnh xuống cấp từ 60% trở lên.

Từ năm 2011đến năm 2017, toàn tỉnh có 41 di tích xếp hạng quốc gia và 13 di tích xếp hạng cấp tỉnh được đầu tư tu bổ, tổng nguồn vốn xã hội đầu tư cho công tác này 487,7 tỷ đồng. Nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác tu bổ di tích xếp hạng trên địa bàn chủ yếu tập trung vào một số di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia. Do vậy, nguồn kinh phí đầu tư tu bổ di tích trong những năm qua chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Một số di tích xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng chưa được ưu tiên tu bổ kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân.

Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã xây dựng Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Trong đó, ngân sách Nhà nước ưu tiên đầu tư đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Giai đoạn 2019-2025, đầu tư tu bổ đối với các di tích đã xếp hạng xuống cấp nặng, xuống cấp nghiêm trọng. Đối với các di tích xếp hạng xuống cấp từ 60% trở xuống, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh xem xét đưa vào danh sách đầu tư của những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cần ban hành Nghị quyết nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn, đồng thời, phát huy các giá trị của di sản văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cần cân nhắc tên gọi, bổ sung căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức độ xuống cấp của từng di tích để phân loại hỗ trợ phù hợp. Nhiều đại biểu cho rằng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cần gộp vào nội dung từng điều khoản trong Nghị quyết, đảm bảo tính khoa học và tránh trùng lặp; điều kiện hỗ trợ và nguồn kinh phí cần cụ thể hơn để có mức hỗ trợ phù hợp. Cơ quan soạn thảo cũng cần xem xét lại mức hỗ trợ để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện Nghị quyết; gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác này. Đồng thời, bổ sung điều kiện, trình tự thực hiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh, bổ sung tên gọi Nghị quyết và căn cứ pháp lý nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, phù hợp; nội dung cần thể hiện rõ nguyên tắc và mức hỗ trợ nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, cần thống nhất về nguồn vốn hỗ trợ và cách thức thực hiện cho phù hợp.

PV
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: