Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh: Thẩm tra các Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công

15/10/2019

Ngày 14/10/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra: Tờ trình về việc đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách giai đoạn 2; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Chu Kiều

Về Tờ trình đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công “Tăng cường trang thiết bị theo lộ trình số hóa giai đoạn 2” do Đài PT - TH Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, dự án có tổng nguồn vốn hơn 59 tỷ đồng (gồm ngân sách từ nguồn tiết kiệm chi năm 2018 hơn 47 tỷ đồng, ngân sách từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2019 gần 12 tỷ đồng). Dự án hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Theo Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư công cải tạo, nâng cấp ĐT.309B, đoạn từ QL2B đến ĐT.309, dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, tổng chiều dài 6,6 km, đi qua các xã: Kim Long, Hướng Đạo (Tam Dương). Dự án có tổng vốn đầu tư cải tạo, nâng cấp dự kiến 190,6 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công; thời gian thực hiện từ 2019 - 2021.

Về việc đề nghị bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tại Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh, đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách... giai đoạn 2, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 tổng số 9 dự án với tổng kế hoạch vốn là hơn 117 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua danh mục dự án và nguồn vốn để hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước đối với 2 dự án cấp huyện đã được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn 80 tỷ đồng.

Tại Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 10/10/2019, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh cắt giảm gần 1.160 tỷ đồng vốn Kế koạch đầu tư công trung hạn ở một số ngành, lĩnh vực không sử dụng hết vốn giao và chuyển sang cho 10 ngành, lĩnh vực cần điều chỉnh tăng vốn.

UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm hơn 63,6 tỷ đồng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2018 được phép kéo dài sang thanh toán năm 2019 và chuyển số vốn này cho các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn và dự án chuyển tiếp cần bổ sung vốn; điều chỉnh giảm hơn 206 tỷ đồng của 43 dự án không có khả năng giải ngân hết vốn được giao đến hết ngày 31/12/2019 và bổ sung nguồn vốn này cho Quỹ phát triển đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án ODA thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Đối với nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh giảm gần 27,8 tỷ đồng vốn đầu tư của lĩnh vực quân sự, quản lý nhà nước, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho 2 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực quân sự và 1 dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Cho ý kiến vào các tờ trình, các đại biểu đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ sự cần thiết, các căn cứ pháp lý; nguồn vốn phân bổ, đầu tư cho các dự án, công trình, hạng mục...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng nhất trí cao với những nội dung của các tờ trình. Tuy nhiên, để quá trình thẩm định, phê duyệt các tờ trình đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải tiếp tục bổ sung, làm rõ những kiến nghị của các đại biểu; phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bổ sung thuyết minh tóm tắt chủ trương kế hoạch đầu tư để báo cáo, giải trình rõ hơn những ý kiến của HĐND tỉnh cũng như các cơ quan liên quan.

Việt Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: