Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường

15/10/2019

Chiều 14/10/2019, tại huyện Vĩnh Tường, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra

Trên cơ sở các văn bản của trung ương và của tỉnh về sắp xếp, giảm số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, UBND huyện Vĩnh Tường đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019-2021, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; xây dựng dự thảo Đề án sáp nhập xã Tân Cương với xã Phú Thịnh; lấy ý kiến cử tri.

HĐND xã Phú Thịnh, HĐND xã Tân Cương và HĐND huyện Vĩnh Tường đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập xã Tân Cương và xã Phú Thịnh thành xã Tân Phú và báo cáo UBND trình HĐND tỉnh theo quy định. UBND tỉnh đã có Tờ trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 - 2021.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đều khẳng định việc sáp nhập 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần nghiên cứu kỹ tên gọi Tờ trình dự thảo nghị quyết; địa điểm đặt trụ sở đơn vị hành chính xã mới; những yếu tố đặc thù liên quan đến xã An toàn khu Tân Cương…

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa cho rằng việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 – 2021 đã được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét lại các yếu tố đặc thù của xã An toàn khu để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của trung ương. Đồng thời, chỉnh sửa tên gọi của Đề án, dự thảo nghị quyết; thống nhất địa điểm đặt trụ sở đơn vị hành chính mới sau sáp nhập và các số liệu thống kê về dân số.

Tin, ảnh Thúy Hường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: