Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh: Giám sát công tác quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa - thể thao và du lịch tại huyện Yên Lạc

15/10/2019

Sáng ngày 15/10/2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch tại huyện Yên Lạc từ năm 2017 đến nay và đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực VH – TT&DL còn hiệu lực đến ngày 1/10/2019. Đồng chí Trần Thanh Oai, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự buổi giám sát có: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiên, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; một số thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh và sở, ngành.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Yên Lạc có 62 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục – thể thao; 18 cơ sở kinh doanh bể bơi; 1 khách sạn 2 sao; 8 nhà nghỉ; không có cơ sở kinh doanh vũ trường, cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử không nối mạng. Công tác thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ và thực hiện thu, nộp lệ phí theo trình tự các bước được tiến hành theo quy định.

Năm 2017, đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra 71 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thể dục – thể thao. Năm 2018, tiến hành kiểm tra 76 cơ sở. 9 tháng năm 2019, có 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, thể dục - thể thao được kiểm tra, trong đó, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở karaoke với số tiền 61 triệu đồng.

Đối với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục – thể thao, dịch vụ lưu trú vi phạm các quy định của pháp luật, đoàn đã lập biên bản đình chỉ hoạt động; yêu cầu cơ sở khắc phục hạn chế về trang thiết bị; đôn đốc các chủ cơ sở tham gia hoạt động tập huấn chuyên môn.

Việc thực hiện 8 nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực VH – TT&DL còn hiệu lực đến ngày 1/10/2019 về các chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao quần chúng đến năm 2020; hỗ trợ người trông coi di tích; đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Yên Lạc; chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng… đều được huyện Yên Lạc triển khai theo đúng quy định. Qua đó, đã góp phần khuyến khích, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Các đại biểu tham gia đoàn giám sát đề nghị huyện Yên Lạc làm rõ một số nội dung về: Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong quản lý VH – TT&DL; các đơn vị dịch vụ VH – TT&DL chưa được cấp phép hoặc đã đình chỉ hoạt động nhưng thực tế đã chấm dứt hoạt động chưa; việc quản lý các nhân viên tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các dịch vụ văn hóa có đảm bảo không nhất là các thiết bị phòng chống cháy nổ; số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác VH – TT&DL của huyện; tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định của pháp luật trong tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra; việc tuân thủ, chấp hành các nội dung xử phạt sau kiểm tra của một số cơ sở vi phạm; hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa; tác động của các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ VH – TT&DL góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Đồng chí đề nghị huyện Yên Lạc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm phát triển các dịch vụ VH – TT&DL; tăng cường phối hợp hiệu quả với Sở VH – TT&DL, lực lượng công an nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; chú trọng kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh; chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh rà soát, kiểm tra hoạt động của các mô hình kinh doanh dịch vụ VH – TT&DL trên địa bàn; tăng cương công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa về các điều kiện đảm bảo trong hoạt động kinh doanh...

Minh Tuyên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: