Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019

15/10/2019

Ngày 15/10/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi giám sát. Ảnh Kim Ly

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 512 trường học từ bậc mầm non đến trung cấp, cao đẳng. Biên chế năm 2019 của sự nghiệp GD&ĐT được HĐND tỉnh giao là 17.359 chỉ tiêu; biên chế thực hiện đến tháng 8/2019 là 16.884 người, đạt 97,3%.

Trong đó, khối mầm non và tiểu học thiếu nhiều giáo viên, cụ thể: Khối mầm non được giao 4.716 chỉ tiêu biên chế và hợp đồng; khối tiểu học được giao 5.406 chỉ tiêu.

Theo quy định tại Thông tư Liên tịch 06 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, biên chế khối mầm non mới đáp ứng 72,5% định mức biên chế quy định, còn thiếu tối đa 1.793 chỉ tiêu; và theo quy định tại Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT, biên chế khối tiểu học mới đáp ứng được 82,7% định mức biên chế, còn thiếu 1.136 chỉ tiêu.

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên khối tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh, việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung biên chế khối tiểu học, mầm non năm 2019 cho các trường học là cần thiết.

Theo Dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ điều chuyển 640 chỉ tiêu biên chế mầm non đã giao cho các huyện, thành phố năm 2019 để bổ sung biên chế giáo viên văn hóa khối tiểu học nhằm đảm bảo 1 giáo viên văn hóa/lớp; đồng thời, giao bổ sung biên chế cho khối mầm non theo văn bản 223 của Bộ Nội vụ.

Sau khi bổ sung biên chế khối tiểu học toàn tỉnh là 6.046 chỉ tiêu, đáp ứng 92,5% tổng biên chế tính theo định viên tối đa theo quy mô lớp năm học 2019 – 2020, trong đó: Vĩnh Yên 558 chỉ tiêu, Phúc Yên 543 chỉ tiêu, Vĩnh Tường 1.105 chỉ tiêu, Yên Lạc 716 chỉ tiêu, Bình Xuyên 681 chỉ tiêu, Lập Thạch 716 chỉ tiêu, Sông Lô 581 chỉ tiêu, Tam Dương 579 chỉ tiêu và Tam Đảo là 505 chỉ tiêu.

Huyện Vĩnh Tường sẽ là huyện có số chỉ tiêu tăng cao nhất tỉnh với 107 chỉ tiêu. Đối với 2.093 chỉ tiêu mầm non được Bộ Nội vụ bổ sung sẽ để dự phòng 105 chỉ tiêu để tinh giản biên chế và giao bổ sung 1.988 biên chế mầm non cho các huyện, thành phố năm 2019.

Sau khi bổ sung biên chế, hợp đồng khối mầm non toàn tỉnh là 6.064 chỉ tiêu, đáp ứng 93,2% tổng biên chế tính theo định viên tối đa theo quy mô lớp năm học 2019 – 2020, trong đó: Vĩnh Yên 501 chỉ tiêu, Phúc Yên 442 chỉ tiêu, Vĩnh Tường 1.086 chỉ tiêu, Yên Lạc 756 chỉ tiêu, Bình Xuyên 793 chỉ tiêu, Lập Thạch 751 chỉ tiêu, Sông Lô 605 chỉ tiêu, Tam Dương 591 chỉ tiêu và Tam Đảo là 539 chỉ tiêu. Thành phố Vĩnh Yên là đơn vị có chỉ tiêu tăng ít nhất tỉnh với 19 chỉ tiêu.

Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị các đơn vị liên quan cần đánh giá, rà soát thêm về mạng lưới trường lớp và thực trạng sử dụng chỉ tiêu biên chế đã giao, qua đó cân đối chỉ tiêu giao, bổ sung giữa các địa phương sao cho sát với thực tế. Đồng thời, cân nhắc thực hiện chính sách cho giáo viên hợp đồng.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa cho rằng: Để đảm bảo biên chế cho sự nghiệp giáo dục, việc tinh giản biên chế không nên quá cứng nhắc, đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ không để lại số biên chế sự nghiệp dự phòng và có kế hoạch rà soát tổng thể chỉ tiêu biên chế, từ đó, có kế hoạch sử dụng chỉ tiêu chưa sử dụng ở các khối mầm non, tiểu học cho phù hợp.

Minh Hường

 
 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: