Đoàn giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn

22/10/2019

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 21/10, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh có buổi giám sát đối  với Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, từ năm 2006, Ban Dân tộc tỉnh được giao làm chủ đầu tư xây dựng 32 dự án cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình 134 cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh thuộc các huyện Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Đảo với tổng nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách gần 65,6 tỷ đồng. Đến nay, đã có 27 công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng, trong đó có 7 công trình đang hoạt động, 20 công trình ngừng hoạt động và 5 công trình chưa bàn giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao quản lý 10 công trình cấp nước tập trung, hiện đang cung cấp nước cho 18.259 hộ dân vùng nông thôn ở 26 xã, thị trấn; hỗ trợ  1.000 hộ nghèo, gia đình chính sách lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 41.612 hộ dân chiếm 18% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung do các Sở, ngành, doanh nghiệp, UBND xã, cộng đồng dân cư quản lý. Thực hiện chương trình cho vay ưu đãi để xây dựng các công trình vệ sinh, từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã cho 50.188 hộ dân vay với tổng số vốn 704.653 triệu đồng để cải tạo, xây mới các công trình nước sinh hoạt, công trình vệ sinh tại hộ gia đình.

Giải trình các ý kiến của các đại biểu về tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp, tình trạng hoạt động không hiệu quả của các công trình cấp nước tập trung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng chương trình nước sạch tại tỉnh không đạt hiệu quả vì địa hình chia cắt, phân tán, việc đấu nối đường ống còn nhiều khó khăn. Theo Ban Dân tộc tỉnh, nguyên nhân của các công trình không hoạt động hiệu quả do các bể chứa của các công trình cấp nước này đặt xa các hộ dân; người dân vùng đồng bào không có kinh phí để lắp đặt đồng hồ và đấu nối đường ống về từng hộ để sử dụng; nhiều công trình bàn giao cho xã, xã chỉ quản lý chứ không vận hành...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần bổ sung tiêu chí, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh cũng như thống kê chính xác số liệu về tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh và tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh; có số liệu so sánh về nguồn ngân sách đầu tư cho công trình nước sạch và tỷ lệ sử dụng nước sạch so với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ. Giao các đơn vị bổ sung các giải pháp để vận hành tốt các công trình nước sạch, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch vào báo cáo trước khi trình lên HĐND tỉnh./.

Minh Huệ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: