Thường trực HĐND tỉnh: Thống nhất kết luận giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ...

31/10/2019

Sáng 29/10/2019 Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc, thống nhất kết luận giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện giám sát UBND tỉnh về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.  Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

* Nội dung làm việc thống nhất kết luận giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Với mục tiêu phát huy hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ đảm bảo các cơ chế, chính sách ban hành tạo động lực phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Và để có cơ sở điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ khi ban hành các cơ chế chính sách về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tời khi các nghị quyết hết hiệu lực, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến phát triển nông nghiệp. Qua giám sát nhận thấy, còn một số vấn đề bất cập như: Kinh phí hỗ trợ nhiều nhưng hiệu quả không cao; nhiều nơi người dân bỏ ruộng và có tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Trong khi đó, có những nội dung cần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng lại chưa tiếp cận được chính sách; một số điều kiện hưởng hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế, nhất là về quy mô sản xuất, thủ tục hồ sơ nhận hỗ trợ còn phức tạp, nhiều đầu mối và mất nhiều thời gian thực hiện. Khắc phục tồn tại, hạn chế trên, HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số cơ chế, chính sách đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn. Qua đó, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp; giúp các thành phần kinh tế, nhất là nông dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với đất đai, nguồn vốn, thị trường để đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và lãnh đạo các ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các nghị quyết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách mới tập trung vào các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; ưu tiên hỗ trợ về giống và ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện về ruộng đất phục vụ sản xuất quy mô lớn; tăng cường hỗ trợ nông dân, liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện giải pháp xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa; ban hành danh mục sản phẩm đặc thù của nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra giám sát các chính sách liên quan đến nông nghiệp; nghiệm thu diện tích tưới tiêu giữa các địa phương và công ty thủy lợi… Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí giao Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Kết luận giám sát trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2019.

* Về nội dung giám sát UBND tỉnh về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh.

 Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 48 công trình cấp nước tập trung được đầu tư xây dựng, trong đó có 10 công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 34 công trình do doanh nghiệp, UBND các xã quản lý và 4 công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Đến hết năm 2018, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; dự kiến hết năm 2019 đạt 99%, vượt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế, ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ yếu là do công tác lập quy hoạch và khả năng đầu tư còn thiếu đồng bộ, dài trải; việc quản lý, vận hành công trình, nhất là đối với cấp xã còn lúng túng khiến một số công trình không được vận hành thường xuyên hoặc phải ngừng hoạt động; trách nhiệm của người dân trong quản lý, sử dụng và bảo vệ, giám sát công trình cấp nước tập trung chưa cao.

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu công tác quản lý chất lượng nguồn nước trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn khá nhiều bất cập, tồn tại cần tháo gỡ. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát, làm rõ nguyên nhân vì sao còn nhiều công trình nước hợp vệ sinh chưa phát huy hiệu quả, thậm chí phải ngừng hoạt động; hướng xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, đưa ra hướng giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề, trước mắt, đối với các công trình còn sử dụng được và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân sẽ nghiên cứu, chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác theo hướng xã hội hóa; các công trình đã xuống cấp, không hoạt động sẽ làm thủ tục thanh lý theo đúng quy định.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, đánh giá, phân loại từng công trình cấp nước tập trung gắn với đánh giá nhu cầu sử dụng của người dân địa phương để đề xuất hướng giải quyết phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu, xây xây dựng các chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các mô hình quản lý, vận hành, đảm bảo các công trình đã được đầu tư phát huy tốt hiệu quả... ./.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: