Giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

31/10/2019

Chiều ngày 29/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh giám sát UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Trong những năm gần đây, xác định cải cách hành chính là khâu quan trọng góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hiệu quả hoạt động hành chính Nhà nước tại địa phương, cùng với ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, UBND tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng dần đi vào nền nếp theo hướng hiện đại hóa, chuyên môn hóa. Tính từ đầu năm 2018 đến 31/8/2019, toàn tỉnh triển khai xong phần mềm ứng giải quyết thủ tục hành chính tại 168 cơ quan, đơn vị với hơn 18.856 quy trình giải quyết khác nhau phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng cơ quan, đơn vị; công bố và tổ chức công khai 1.981 thủ tục hành chính còn hiệu lực, trong đó 1.584 thủ tục hành chính tại cấp tỉnh. Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết xong 52.259/54.402 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết chậm hạn chỉ chiếm 3%. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã giải quyết 157.803/164.506 hồ sơ;  UBND cấp huyện, thành phố đã giải quyết 76.848/81.234 hồ sơ; cấp xã, phường, thị trấn giải quyết 529.123/536.822 hồ sơ với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn chiếm trên 94,9%. Vĩnh Phúc đã xây dựng xong và đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của 42 nhóm thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ. Trên nền tảng công nghệ mới, hiện đại, tích hợp cổng thanh toán, chữ ký số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các dịch vụ công trực tuyến đã giúp người dân và doanh nghiệp đến giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính Nhà nước bảo đảm minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai đồng bộ 4 ứng dụng dùng chung quan trọng gồm: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ, cổng thông tin điện tử và phần mềm ứng dụng tại bộ phận một cửa. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu chuyên nghiệp và chiều sâu khiến một bộ phần người dân chưa hiểu rõ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là dịch vụ công cấp độ 3, 4. Một số nơi chưa niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính, niêm yết thủ tục đã hết hiệu lực thi hành. Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho bộ phận một cửa, nhất là tại UBND cấp xã còn hạn chế; còn hồ sơ quá hạn, chậm hạn chưa giải quyết…

Tại buổi giám sát, đồng chí Lê Duy Thành - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã làm rõ những kết quả nổi bật và phân tích nguyên nhân dẫn tới những tồn tại trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tỉnh. Đồng chí cho biết, trên cơ sở những hạn chế được Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu chỉ ra tại buổi giám sát, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính theo Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức có hiệu quả Bộ phận một cửa các cấp; thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức nhằm góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số căng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tới.

Kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Khải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Sớm kiện toàn Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp theo quy định Nghị định 61 của Chính phủ và ban hành quy chế hoạt động, các văn bản liên quan đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoặc rút bớt những thủ tục không thực sự cần thiết, các văn bản còn chồng chéo nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục. UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cùng với tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phải chủ động hơn trong việc bố trí cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý công chức, viên chức có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.../.

Nguyễn Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: