Tam Đảo cưỡng chế thu hồi đất

29/11/2019

Sáng ngày 28/11, UBND huyện Tam Đảo tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Tạ Cát Long, thôn Đồi Thông, xã Hợp Châu để thực hiện công trình xây dựng khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và Chợ trung tâm xã Hợp Châu. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp chỉ đạo buổi cưỡng chế.

Công trình xây dựng khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và Chợ trung tâm xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2010 với diện tích thu hồi trên 17.924 ha tại khu vực thôn Đồi Thông, xã Hợp Châu. UBND xã Hợp Châu đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện kiểm đếm và chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình có đất thu hồi. Trong quá trình triển khai, có 6 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Tam Đảo đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ trên. Trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục cưỡng chế, có 5 hộ đã tự nguyện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư. Chỉ còn hộgia đình ông Tạ Cát Long không chấp nhận bồi thường,

Quá trình thực hiện quyết định cưỡng chế, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng theo trình tự và quy định của pháp luật, đảm bỏa an toàn và an ninh trong khu vực./.

Thu Hoài

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: