Các ban của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019

03/12/2019

Sáng 2/12/2019, các ban của HĐND tỉnh đã phối hợp thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi thẩm tra. Ảnh Kim Ly
 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình KT-XH của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực và có bước phát triển. 13/13 chỉ tiêu KT-XH và môi trường đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,66%, vượt mức kế hoạch giao và là năm có tốc độ tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây.

Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng 27,2%, vốn đầu tư trong nước DDI tăng 154,2% so với năm 2018.

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng; 100% các xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra như: Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP-giá so sánh 2010) tăng 8-8,5%; thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn dưới 1,0%; giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động…

Tại buổi thẩm, các thành viên đoàn thẩm tra của HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành làm rõ một số vấn đề liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, công tác quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, việc triển khai một số dự án, việc giải ngân vốn đầu tư công; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên…

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, thay mặt các ban của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan được UBND tỉnh giao tổng hợp báo cáo KT-XH của UBND tỉnh) phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, cập nhật các số liệu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo góp ý của đoàn thẩm tra. Đồng chí đề nghị các ban của HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm tra để báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2019.

Thúy Hường

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: