Thẩm tra báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

07/12/2019

Sáng 5/12/2019, tại Sở Tài chính, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh kết luận buổi thẩm tra tại Sở Tài chính. Ảnh Trường Khanh

 

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc xây dựng, phân bổ, giao kế hoạch thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cơ bản thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được ban hành.

Các đơn vị chủ động sắp xếp kinh phí đã được giao trong dự toán để thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả…

Toàn tỉnh đã tiết kiệm từ dự toán chi thường xuyên dành để chi cải cách tiền lương hơn 553 tỷ đồng (được giữ lại ngay từ khi giao dự toán). Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cấp phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% chi từ hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách mua sắm trang thiết bị.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiết kiệm được hơn 398 tỷ đồng; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động thực hiện giảm 391 công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số ngành, địa phương chưa thực hiện việc phân công bộ phận làm đầu mối chịu trách nhiệm, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả THKT, CLP của cơ quan, đơn vị; tình hình nợ đọng thuế vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, ảnh hưởng đến công tác thu, điều hành ngân sách Nhà nước. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch chương trình, kế hoạch THTK, CLP hàng năm ở một số cơ quan, đơn vị chưa gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với kết quả công tác THTK, CLP, đồng thời, làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý đầu tư xây dựng; quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và quy định của Nhà nước.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao chất lượng, đổi mới công tác báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2019.

Đồng chí đề nghị cần quan tâm hơn vấn đề như chi ngoài dự toán; chậm giải ngân và chậm hoàn thành các dự án theo tiến độ, nợ quyết toán ở công trình giai đoạn trước; chậm xử lý các công trình nước sạch; việc sắp xếp rà soát các trụ sở nhà đất của cơ quan; lãng phí tài nguyên nước; lãng phí nguồn nhân lực; chất lượng hiệu quả thi hành quản lý Nhà nước ở một số đơn vị chưa cao; quan tâm chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, các cấp, ngành cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh Tuyền

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: