Thường trực HĐND tỉnh: Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

08/12/2019

Sáng 4/12, tại UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải và Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Lê Thị Phương Hoa chủ trì buổi thẩm tra.

Dự buổi thẩm tra có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo UBND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhận được 49 kiến nghị của cử tri, trong đó có 43 ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 6 ý kiến lĩnh vực văn hóa – xã hội. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các vấn đề đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư sửa chữa, điều chỉnh, kiểm tra chất lượng thi công các công trình giao thông; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng cung cấp điện...

UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 5371 và Văn bản số 6920 về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc, đánh giá, phân loại, tổng hợp việc giải quyết theo các biểu tiêu chí: Đã giải quyết và đang tiếp tục giải quyết. Tính đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương đã giải quyết xong 11/49 kiến nghị, đạt 22,4%. Những kiến nghị chưa giải quyết xong được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể.

Theo báo cáo kết quả thẩm tra nội dung này của HĐND tỉnh thì bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập như: Việc đánh giá, phân loại nội dung kết quả giải quyết để đưa vào các biểu tiêu chí “đã được giải quyết” và “đang tiếp tục giải quyết” chưa bảo đảm chính xác; tỷ lệ giải quyết dứt điểm các kiến nghị thấp, mới đạt 9/49 nội dung, còn 40 nội dung chưa giải quyết xong. Bên cạnh đó, một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, chưa đảm bảo tính thuyết phục. Việc chỉ đạo giải quyết một số nội dung chưa quyết liệt, chưa phân rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị. Nhiều nội dung kéo dài nhiều năm, gây bức xúc chưa được giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các địa phương có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan có giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng sạt lở tại các khu vực dọc tuyến sông Lô và có chính sách hỗ trợ người dân nằm trong khu vực sạt lở; sớm đầu tư hệ thống đóng mở cống tiêu, hệ thống kênh mương tại một số địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ đỏ sang sổ hồng; việc giải quyết, bồi thường cho dân vùng triển khai Dự án quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, có chính sách mở rộng vốn vay ưu đãi đối với người đi xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX điện...

Giải trình và làm rõ hơn những khó khăn, bấp cập trong công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã trả lời và chỉ đạo lãnh đạo một số sở, ngành trả lời, làm rõ một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, ngay sau buổi giám sát này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là các nội dung trả lời còn chung cung, chưa đi thẳng vào vấn đề, nội dung kéo dài nhiều năm, có tính chất bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng kế hoạch, lộ trình, thời gian đã giao.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.  Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, có tính bức xúc trong dân. Cùng với đó, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác này. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri 41 nội dung chưa giải quyết xong, chưa có kết quả cụ thể theo yêu cầu tại các báo cáo số 44, 60 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: