Phiên giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 14: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nước sinh hoạt phục vụ người dân

11/12/2019

Sáng 10/12, ngay sau phiên thảo luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tiến hành phiên giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 48 công trình cấp nước tập trung được đầu tư xây dựng, trong đó có 10 công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, 34 công trình do doanh nghiệp, UBND các xã quản lý và 4 công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Đến hết năm 2018, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,12%; dự kiến hết năm 2019 đạt 99%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra trên 8%.

Nhằm triển khai chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành và trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chính sách liên quan đến việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, đã bố trí 603,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng và cải tạo trên 50 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho vùng nông thôn. Đặc biệt, hằng năm đều tổ chức điều tra Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Chỉ tính riêng trong 3 năm 2016, 2017, 2018, tỉnh đã bố trí hơn 796 triệu đồng để phân tích 622 mẫu nước kiểm tra đại diện chất lượng nguồn nước người dân vùng nông thôn đang sử dụng. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế. Ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ yếu là do công tác lập quy hoạch và khả năng đầu tư còn thiếu đồng bộ, dàn trải; việc quản lý, vận hành công trình, nhất là đối với cấp xã còn lúng túng khiến một số công trình không được vận hành thường xuyên hoặc phải ngừng hoạt động; trách nhiệm của người dân trong quản lý, sử dụng và bảo vệ, giám sát công trình cấp nước tập trung chưa cao.


Đại biểu Nguyễn Xuân Viễn, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tam Dương

Là người đầu tiên phát biểu tại phiên giám sát, ông Nguyễn Xuân Viễn, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tam Dương cho rằng, những năm qua, việc quan tâm đầu tư các công trình nước tập trung đã từng bước giúp người dân vùng nông thôn tiếp cận và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và nước sạch sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, ông Viễn đã chỉ ra một số vấn đề bất cập trong đầu tư công trình nước tập trung, công tác quản lý nguồn tài nguyên nước, tỷ lệ người dân phải sử dụng nước tự khai thác cao. Để nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt cho người dân, ông Viễn kiến nghị, chỉ tiêu đến năm 2020, 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh nên thay bằng chỉ tiêu số hộ dân sử dụng nước sạch. Cùng với đó, khuyến khích, hỗ trợ việc xã hội hóa các công trình nước sạch; cần tính toán lại mô hình quản lý, không để UBND xã quản lý; kiểm tra, đánh giá lại và làm rõ trách nhiệm các công trình nước tập trung đã đầu tư hiện không có hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Chúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lập Thạch cho biết, Lập Thạch địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng chỉ có 3 công trình cấp nước. Trước thực trạng nguồn nước ngầm ngày càng có nguy cơ ô nhiễm, người dân địa phương mong muốn có thêm công trình nước sạch. Bà Chúc đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các công trình nước sạch; bố trí nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, điều chỉnh công năng của một số công trình cấp nước tập trung có hiệu quả đã và đang bị xuống cấp; ưu tiên đầu tư xây công trình cấp nước cho những vùng bị ô nhiễm nguồn nước ngầm, vùng khó khăn.

Ông Lỗ Tất Chánh, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Vĩnh Tường bày tỏ lo ngại tình trạng ô nhiễm nguồn nước hiện nay. Ông Chánh đề nghị tỉnh quan tâm có giải pháp khu xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đổ ra môi trường; xử lý nghiêm các doanh nghiệp xả thải nước chưa xử lý ra môi trường. Đặc biệt, tỉnh nên giao cho một đơn vị lấy mẫu xét nghiệm, không để các cơ sở tự lấy xét nghiệm như hiện nay. 

Bà Lê Thị Phương Hoa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Sông Lô đề nghị tỉnh rà soát lại quy hoạch và lộ trình thực hiện quy hoạch nước nước sạch ở một địa phương; có cơ chế ưu đãi, khuyến khích đủ mạnh, đủ sức hấp dẫn để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch. Cùng với đó, đưa chỉ tiêu về tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình kết luận phiên giám sát

Kết luận phiên giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất  các cơ chế, chính sách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, đánh giá, phân loại từng công trình cấp nước tập trung hiện không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, gắn với đánh giá nhu cầu sử dụng của người dân địa phương có công trình. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, xem xét, quy trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể có liên quan đến việc nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không hoạt động, gây lãng phí, làm mất niềm tin của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp làm tốt công tác thu thập, điều tra đánh giá, phân tích, xét nghiệm nguồn nước nhất là đối với công trình tự khai thác nhỏ lẻ hộ gia đình, để khoanh vùng khu vực nguồn nước ngầm bị ô nhiểm, nguy cơ bị ô nhiễm để cảnh báo người về mức độ ô nhiễm nguồn nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt đã được phê duyệt. Trước mắt, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho những vùng bị ô nhiễm nguồn nước ngầm, vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bằng đông dân cư. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung, với quy mô cung cấp nước cụm xã phục vụ nhân dân, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước; cơ chế chính sách hỗ trợ người dân về giá nước sạch, để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên cao.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: