HĐND tỉnh: Chất vấn các nhóm vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư

11/12/2019

Chiều 10/12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề quản lý Nhà nước về lĩnh vực Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư.

15 giờ 50 phút: Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh khẳng định phần trả lời của các thành viên UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành đã cho HĐND, cử tri và nhân dân trong tỉnh thấy được nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của đại biểu trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các ngành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh. Thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu đối với từng lĩnh vực để báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp sau. Đối với các câu hỏi đã chất vấn tại kỳ họp và các câu hỏi đại biểu đã gửi cho chủ tọa chưa được chất vấn tại kỳ họp, đề nghị thủ trưởng các cơ quan trả lời bằng văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu có câu hỏi chất vấn để HĐND tỉnh và đại biểu theo dõi, giám sát kết quả thực hiện.

15 giờ 32 phút: Trả lời câu hỏi của đại biểu Hoàng Duy Hân, ông Nguyễn Văn Độ cho biết, ngay từ đầu năm, tỉnh đã đẩy mạnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công song vì nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân nguồn vốn còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch; giám sát, kiểm soát, nâng cao công tác lập chủ trương đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư; phân cấp mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho các địa phương, đơn vị và gắn trách nhiệm người đứng đầu. Về hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động, tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Nghị quyết hõ trợ đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư.

15 giờ 28 phút: Đại biểu Hoàng Duy Hân, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Vĩnh Yên đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, hạn chế tình trạng chuyển nguồn; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối với các doanh nghiệp đăng ký?

15 giờ 20 phút: Trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa cao là do năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn nên có nhiều dự án chuyển tiếp; một số dự án không đủ điều kiện phân bổ vốn. Khắc phục tình trạng này, Sở đã tham mưu UBND tỉnh làm tốt công tác phê duyệt, phân bổ vốn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh quyết toán, đồng thời, chủ đồng rà soát tình hình quản lý và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo đúng luật định. Đối với tình trạng nợ xây dựng cơ bản cấp xã lớn, từ khi có Luật Đầu tư công, tình trạng này đã từng bước được khắc phục. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 54 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã bố trí hỗ trợ 50% kinh phí trả nợ cho các xã, 50% còn lại do các xã tự đối ứng. Tuy nhiên, một số địa phương chưa trả hết nợ do không có vốn đối ứng; còn vướng mắc về thủ tục thanh quyết toán. Để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, trong năm 2020, ngân sách tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ 261 tỷ đồng cho các địa phương.

15 giờ 15 phút: Mở đầu phần chất vấn người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu Phùng Đình Chúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tam Dương nêu vấn đề: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt thấp, nhất là nguồn vốn ODA, công trình trọng điểm, vốn thực hiện Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh, đến 31/10/2019 mới đạt khoảng 48%, ước cả năm giải ngân 90,3%. Bên cạnh đó, năm 2019 vốn đầu tư phát triển phân bổ sau trên 600 tỷ đồng, vốn phải điều chuyển nhiều; tình trạng nợ xây dựng cơ bản ở cấp xã lớn. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp?

15 giờ 00 phút: Trực tiếp giải trình tại hội trường, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 01 và các Nghị quyết của T.Ư về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tổ chức, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cập nhật và sẽ thành lập hội đồng thẩm định biên chế cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương để sắp xếp, bố trí biên chế phù hợp. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để tuyển dụng, thu hút nhân tài làm việc tại tỉnh.

14 giờ 50 phút: Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiên, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến nay ngành Y tế đã cử 195 bác sỹ đi đào tạo chuyên khoa I và 22 bác sỹ đào tạo chuyên khoa II. Đến năm 2020, khi đội ngũ này ra trường sẽ cơ bản khắc phục tình trạng thiếu bác sỹ như hiện nay.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân, hiện nay, đội bác sỹ chuyên khoa II đã đáp ứng trên 20%, chuyên khoa I đáp ứng trên 50% và có tỷ lệ bình quân 2,1 điều dưỡng/bác sỹ, tương đương bình quân chung cả nước. Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục có thêm những giải pháp cụ thể để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

14 giờ 39 phút: đại biểu Nguyễn Thị Minh Hiên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Lập Thạch đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp đối với việc thực hiện chỉ tiêu nhân lực bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên và các bệnh viện tuyến tỉnh khác theo Quyết định 2992 của Bộ Y tế trong năm 2020 như thế nào? Đồng thời, cho biết giải pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tại các cơ sở khám, chữa bệnh của tỉnh.

14 giờ 37 phút: Đề cập đến giải pháp giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thị Thu Hằng cho biết Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo; tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành địa phương trong công tác quản lý tính ngưỡng, tôn giáo; giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này.

14 giờ 35 phút: Đại biểu Nguyễn Duy Đông, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bình Xuyên bày tỏ lo lắng về tình trạng các hoạt động tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn định cho tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục tình trạng này.

14 giờ 25 phút: Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu và cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho biết, việc đưa công an chính quy về hoạt động thí điểm tại một số xã, thị trấn mới được tỉnh triển khai thực hiện. Để phát huy hiệu quả, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ nhu cầu thực tiễn của địa phương để bố trí, sắp xếp nhiệm vụ phù hợp cho đội ngũ này. Về tình trạng nhà văn hóa thôn, trong trường hợp tổ chức các hội nghị lớn, UBND xã sẽ xem xét, quyết định hình thức tổ chức đảm bảo có hiệu quả; hiện UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa để có sự đầu tư thỏa đáng. Đối với tình trạng thiếu biên chế trong ngành Giáo dục, Y tế, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát để đề xuất Tỉnh ủy và các Bộ, ngành liên quan có hướng giải quyết triệt để.

14 giờ 23 phút: đại biểu Lê Thị Phương Hoa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sông Lô đề nghị làm rõ về việc không thực hiện đúng việc bố trí và sử dụng hợp đồng 68 trong chỉ tiêu biên chế tại một số cơ quan, đơn vị.

14 giờ 10 phút: Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thanh Hải, bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết, từ năm 2015 đến nay, chỉ tiêu giao biên chế Bộ Nội vụ cho địa phương đều giảm. Hiện so với chỉ tiêu giường bệnh, số biên chế các đơn vị y tế công lập đang thiếu khoảng 29%. Khắc phục tình trạng này, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo để các đơn vị y tế được tự chủ về nhân sự.

14 giờ 06 phút: Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Vĩnh Tường đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ làm rõ chỉ tiêu biên chế trong các đơn vị y tế công lập của tỉnh hiện nay đã đáp ứng đủ số giường bệnh đang có hay chưa?

13 giờ 55 phút: Trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu, bà Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ đưa ra giải pháp giải quyết chính sách thôi việc theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh và các chính sách khác về sắp xếp đội ngũ công chức cấp xã. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện Nghị định 34 của Chính phủ, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng lộ trình giải quyết số cán bộ dôi dư. Về chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục, bà Hằng cho biết, khi Luật giáo dục và các văn bản liên quan chính thực có hiệu lực, Sở Nội vụ sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn, mở rộng đối tượng tuyển dụng, nhất là đối với biên chế bậc mầm non, còn hiện nay, việc tuyển dụng vẫn ngành Giáo dục vẫn đang thực hiện đúng theo các văn bản hiện hành.

Liên quan đến việc thừa nhà văn hóa nhưng thiếu chỗ ngồi, chưa đảm bảo cơ sở vật chất, bà Hằng cho rằng để khắc phục tình trạng này, thôn có thể chia nhỏ các cuộc họp ra 2 địa điểm, không nhất thiết phải cùng lúc thực hiện cuộc họp thôn.

13 giờ 53 phút: Đại biểu Phạm Thị Kim Thoa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Vĩnh Tường đưa ra bất cập sau sáp nhập thôn, tổ dân phố xảy ra tình trạng nhà văn hóa thôn thừa về số lượng nhưng không bảo đảm số ghế ngồi cho các hộ dân do số hộ tăng lên so với đơn vị cũ.

 

13 giờ 50 phút: Đề cập đến Nghị định số 34 của Chính phủ về việc mỗi xã, phường, thị trấn phải giảm 2 cán bộ, công chức, đồng thời, hiện nay các địa phương đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã không đảm bảo diện tích và dân số theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, như vậy, có một số lượng lớn cán bộ, công chức cấp xã của các địa phương sẽ phải nghỉ việc, đại biểu Hoàng Văn Dũng, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Lạc đề nghị Sở Nội vụ cho biết trong thời gian tới, Sở có những giải pháp gì để bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ này?

13 giờ 40 phút: Phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh cho biết: Căn cứ vào chương trình kỳ họp, đề xuất của các đại biểu HĐND, ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề xã hội quan tâm, tại kỳ họp này, chủ tọa đã lựa chọn nhóm vấn đề: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chất vấn.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, không né tránh, ngại va chạm, thẳng thắn chất vấn; nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung cần hỏi, không nêu những vấn đề mang tính cá nhân, vụn vặt, thiếu xây dựng. Đối với người trả lời chất vấn, cần đi thẳng vào nội dung chất vấn, trực tiếp vào câu hỏi, có dẫn chứng cụ thể, đồng thời, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bích Phượng - Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: