Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

11/12/2019

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án tỉnh dân sự tỉnh; nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2019; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp, trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công; thu, chi ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; giám sát về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; kiện toàn thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.    

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2019, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn gặp những khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời và sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên kết quả đạt được tích cực và có bước phát triển. Cả 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường đều đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,05% đạt mức kế hoạch giao; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng 27,2%, vốn đầu tư trong nước DDI tăng 154,2% so với năm 2018; thu ngân sách nhà nước đạt trên 32 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao, trong đó thu nội địa ước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng; lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; công tác giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm được quan tâm; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, năm 2020 dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn một số tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thu nhập và đời sống nhân dân chưa cao; các tác động tiêu cực từ bên ngoài đến nền kinh tế nhanh và mạnh hơn; các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường đang tạo áp lực lớn đến phát triển kinh tế; thu hút đầu tư các dự án vốn nước ngoài ngày càng khó khăn do áp lực cạnh tranh từ các địa phương lân cận; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm gặp khó khăn. Tình hình trật tự xã hội tại một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Thưa các vị đại biểu!

Để khắc phục những khó khăn năm 2019, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015- 2020, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt từ 8% đến 8,5%.

Hai là, tập trung đôn đốc, giám sát công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, hạ tầng kỹ thuật và tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí các nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân về bảo vệ môi trường, tạo sự đồng thuận khi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

Ba là, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2021.

Bốn là, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, có trọng tâm, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, nguồn vốn vay ODA, vay ngân hàng thế giới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc.

Năm là, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi; thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, gắn kết trong sản xuất nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Sáu là, thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học năm học 2019-2020 theo hướng đổi mới căn bản toàn diện, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình cải cách giáo dục mới. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học và trang thiết bị cho các cấp học từ bậc học mầm non đến THCS theo chuẩn quốc gia và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tuyển dụng đủ số giáo viên cho bậc học mầm non và tiểu học.

Bảy là, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi, đồng thời, bảo đảm đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

Tám là, triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội nhất là các xã thuộc vùng khó khăn. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, chủ động đào tạo cung cấp lao động có tay nghề, trình độ cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động hiện có và phát triển thị trường mới.

Chín là, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí; xử lý dứt điểm và công khai kết quả giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Mười là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung xử lý giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn, thư còn tồn đọng kéo dài. Những vấn đề mới phát sinh cần được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không để vượt cấp kéo dài hoặc tụ tập đông người. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hoạt động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt các chính sách về hậu phương quan đội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 16 đã thảo luận và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các kiến nghị của Đoàn giám sát, của đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giám sát và các lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN  tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 14  HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: