HĐND tỉnh Vĩnh Phúc: Tổ chức kỳ họp lần thứ 15 ( Kỳ họp bất thường)

14/02/2020

Ngày 12/02/2020, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Trước những diễn biễn phức tạp về tình hình của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra ở một số tỉnh trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 31/1/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Nhằm đáp ứng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết Về hỗ trợ tiền ăn miễn phí cho người bị cách ly và mức hỗ trợ cho người tham gia trực chốt phục vụ phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết Về hỗ trợ tiền ăn miễn phí cho người bị cách ly và mức hỗ trợ cho người tham gia trực chốt phục vụ phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh. Theo đó mức hỗ trợ cho người bị cách ly cụ thể như sau: Trường hợp được cách ly cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung là 60.000 đồng/người/ngày; người cách ly tại cộng đồng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày; mức hỗ trợ cho người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng có dịch trên địa bàn tỉnh 200.000đ/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.

Để nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh có kế hoạch tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết để các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra./.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: