Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020

13/11/2020

Chiều 12/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2016-2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Tại tờ trình số 116, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng, giảm cân đối nguồn vốn đối với các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể: điều chỉnh giảm cân đối nguồn vốn với một số dự án đã quyết toán, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư thay đổi cơ cấu nguồn vốn với tổng số tiền trên 489 tỷ đồng; điều chỉnh bổ sung nguồn vốn cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn thiếu vốn sau quyết toán trên 39 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 cho 2 dự án mới đã được cấp tỉnh phê duyệt, 4 dự án cấp tỉnh phê duyệt giai đoạn trước chuyển sang do chưa bố trí nguồn vốn thanh toán, 3 dự án do cấp huyện, xã làm chủ đầu tư.

Các đại biểu đề nghị làm rõ thêm căn cứ, lý do điều chỉnh, bổ sung vốn; nguyên nhân, lý do chậm quyết toán và phương hướng xử lý; điều chỉnh lại một số số liệu tại một số biểu phụ lục của tờ trình để bảo đảm tính chính xác.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính giải trình ý kiến của đại biểu về nguyên nhân điều chỉnh, đặc biệt, giải thích rõ sự điều chỉnh của một số dự án; sớm hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Nhật Ánh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: