Thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI

16/11/2020

Sáng 13/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVI .

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐNĐ tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận buổi thẩm tra. Ảnh: Chu Kiều
 

 

Tại buổi thẩm tra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (bổ sung); thu hồi lại danh mục một số dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng đến nay quá thời hạn 3 năm chưa triển khai thực hiện; thông qua danh mục các dự án cập nhật, bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1005/TTg-NN.

Theo đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 45, Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 gồm 119 dự án với tổng diện tích 441,69 ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 gồm 97 công trình, dự án với tổng diện tích đất trồng lúa 123,4 ha; thu hồi lại danh mục 43 công trình, dự án với tổng diện tích 108,57 ha đã được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhưng đến nay quá 3 năm chưa triển khai thực hiện theo đúng quy định để dành chỉ tiêu cho các dự án khác có nhu cầu.

Trên cơ sở kết quả rà soát, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung cho tỉnh tại Văn bản số 1005/TTg-NN; nhu cầu của các địa phương và tình hình thực tế triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tăng 400 ha chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp; điều chỉnh tăng 180 ha chỉ tiêu sử dụng đất ở tại đô thị cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện các dự án theo Văn bản số 1005/TTg-NN.

Chủ trương để UBND các huyện, thành phố điều chỉnh, bổ sung 110 công trình, dự án với diện tích 390,78 ha cần triển khai thực hiện trong năm 2020 để cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Với mục tiêu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở pháp lý thực hiện một số chương trình, dự án cấp thiết về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh; đảm bảo tính liên tục trong quản lý đầu tư và quản lý quy hoạch giai đoạn 2021-2025 trong thời gian quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020, gồm hình thành 5 tuyến đường vành đai để thống nhất giữa quy hoạch giao thông vận tải với các quy hoạch có liên quan; cập nhật, rà soát quy mô hệ thống đường tỉnh giữa các đồ án quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, quy mô tối thiểu đạt đường cấp III đồng bằng; bổ sung quy hoạch một số tuyến đường, công trình giao thông; cập nhật, đặt số hiệu đường bộ thuộc hệ thống đường tỉnh; nhu cầu vốn đầu tư khoảng 19.405 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề xuất một số định hướng tích hợp vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong tờ trình, dự thảo nghị quyết, tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh làm rõ chỉ tiêu đất lúa trong quy hoạch; rà soát lại các danh mục dự án thu hồi đất, chỉ đưa vào danh mục bổ sung quy hoạch sử dụng đất các dự án thực sự góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo, tờ trình, đồng thời, đề nghị các cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu ý kiến của đoàn thẩm tra để sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Phùng Hải

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: