Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI

26/11/2020

Chiều 25/11, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra các chuyên đề về việc đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh về "Một số chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025"; "Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025" trình kỳ họp thứ 20, HĐHD tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Tính đến hết năm 2019, Vĩnh Phúc có 4.975 hộ nghèo tiếp cận đa chiều; trong đó, có 2.314 hộ không có khả năng thoát nghèo, chiếm 46,52%, chủ yếu là những đối tượng không có khả năng lao động, bệnh tật, người cao tuổi...

Để không tạo ra khoảng cách về mức sống giữa các nhóm dân cư, UBND tỉnh đã xây dựng tờ trình đề nghị HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết “Một số chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ nghèo sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, tiếp tục hỗ trợ xã hội hằng tháng và hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và các thành viên trong hộ có quy định cụ thể, giúp những đối tượng trên có mức thu nhập ổn định, tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo theo quy định. Nghị quyết được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí dự kiến hơn 85,5 tỷ đồng/năm.

Để đảm bảo tính thống nhất và hoàn chỉnh của chính sách trong giai đoạn 2021-2025, Sở LĐ-TB&XH đã khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh xây dựng tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó, qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt từ 40% trở lên; số lao động có việc làm sau đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 90%.

Tại buổi thẩm tra, hầu hết các đại biểu thống nhất nội dung 2 chuyên đề, đồng thời, đề nghị xem xét kinh phí hỗ trợ người nghèo không có khả năng thoát nghèo. Đối với dự thảo nghị quyết về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”, các đại biểu đề nghị cần đánh giá hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn trước; hoạt động nghề nghiệp đối với thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh; làm rõ đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp…

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Trần Thanh Oai đề nghị Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong tờ trình cần nêu rõ đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể; đồng thời, rà soát các nội dung chính sách để tránh trùng lặp; bổ sung các căn cứ pháp lý cho chặt chẽ, đúng quy định để khi nghị quyết được ban hành sẽ đảm bảo tính khả thi, đi vào cuộc sống.

Minh Thu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: