Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh

27/11/2020

Sáng 26/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

 

Theo báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh cho thấy: Tổng số kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh là 57 kiến nghị, trong đó: 49 kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; 7 kiến nghị thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1 kiến nghị thuộc lĩnh vực pháp chế.

Các kiến nghị của cử tri tập trung vào vấn đề: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông; giải quyết tình trạng chậm triển khai một số dự án...

Công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; có sự phân loại, phân công giải quyết kịp thời, đảm bảo phù hợp thẩm quyền giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết 100% kiến nghị của cử tri.

Đã có 21/57 kiến nghị của cử tri được giải quyết xong; một số nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, thời gian giải quyết cụ thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số kiến nghị của cử tri còn trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, chưa đảm bảo tính thuyết phục; việc chỉ đạo giải quyết một số nội dung kiến nghị chưa xác định thời hạn, lộ trình giải quyết theo thẩm quyền được giao...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp thiết thực, quyết liệt đề cao trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Nâng cao chất lượng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, công tác tổng hợp, phân loại, đánh giá phải đảm bảo đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, thẳng thắn, chính xác, khoa học, rõ kết quả, rõ tiến độ thực hiện, phù hợp với kiến nghị cử tri, phù hợp thực tế, đảm bảo độ tin cậy, tính thuyết phục của nội dung trả lời.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải trình, giải quyết dứt điểm, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri các nội dung chưa giải quyết xong, các nội dung mới giải quyết một phần.

Tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết, gây bức xúc cho cử tri; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tích cực theo dõi nắm bắt việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế.

Bạch Dương

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: