Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI

01/12/2020

Chiều 30/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khánh Linh
 

 

Dự kiến kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh diễn ra từ ngày 7/12 đến 9/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 14 nội dung báo cáo theo luật định; bao gồm: Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2020; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2020; tóm tắt công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân năm 2020; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Kỳ họp sẽ thông qua 19 tờ trình về các lĩnh vực và 3 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo và chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công; thảo luận, xem xét, thông qua dự thảo 26 nghị quyết của HĐND tỉnh; giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đây là kỳ họp rất quan trọng quyết định nhiều vấn đề trong lãnh, chỉ đạo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp lại chương trình kỳ họp cho phù hợp trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu; các tổ đại biểu họp tổ và quán triệt tinh thần “không có vùng cấm” cho 100% đại biểu, yêu cầu các đại biểu chuẩn bị kỹ, trách nhiệm, nghiêm túc cácnội dung kỳ họp để đóng góp ý kiến thảo luận tại hội trường; các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra các báo cáo, nghị quyết chuyên đề để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định trước khi trình HĐND tỉnh quyết định.

Bình Duyên

Các tin đã đưa ngày: