Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

04/12/2020

Sáng 3/12, các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025).

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; Nguyễn Thái Thịnh, Phó trưởng ban Phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra. Ảnh Thế Hùng
 

 

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh xảy ra dịch Covid-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, các hoạt động văn hóa-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

Kết thúc năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 78.800 tỷ đồng, tăng 0,69%; quy mô GRDP ước đạt 122.160 tỷ đồng, tăng 2,69% so với năm 2019.

Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến đạt 28.750 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 24.950 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, năm 2021, tỉnh sẽ tập trung khôi phục, phát triển kinh tế gắn với duy trì tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, SXKD phát triển; phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 8,5- 9%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 30.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27.100 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn 4,98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77,2%.

Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH trong 5 năm (2016-2020), Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năng suất lao động có sự cải thiện rõ rệt so với giai đoạn trước, với tăng trưởng ước đạt 8,28%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2020 dự kiến đạt 104,23 triệu đồng/người, tăng bình quân 7,64%/năm.

Toàn tỉnh đã thu hút được nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị, du lịch sinh thái… với tổng vốn đầu tư FDI ước đạt 2,9 tỷ USD, DDI ước đạt 58.100 tỷ đồng.

Các chính sách người có công, an sinh xã hội được bảo đảm; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn, tinh giản biên chế được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Cho ý kiến vào các báo cáo, dự thảo, các đại biểu đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, bảo đảm thống nhất số liệu giữa các bảng biểu. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, mỗi xã một sản phẩm, nông nghiệp công nghệ cao...

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần có thêm những giải pháp cụ thể trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; cập nhật, bổ sung kết quả làm được trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử...

Đồng thời, bổ sung số liệu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo để tăng tính thuyết phục; có đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, Đề án phòng, chống, xử lý vi phạm về đất đai; bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, làm rõ các nội dung đại biểu đề xuất, sớm hoàn thiện các báo cáo.

Riêng đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH trong giai đoạn 2021 - 2025 cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể bảo đảm khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Lưu Nhung

Các tin đã đưa ngày: