Khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI (trực tiếp)

08/12/2020

Theo chương trình kỳ họp, sáng mai (8/12) các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ. Chiều mai, các đại biểu thảo luận tại hội trường.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan gợi ý thảo luận

4 giờ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan gợi ý nội dung thảo luận. Đồng chí nhấn mạnh, từ kỳ họp này, HĐND tiếp tục đổi mới, tập trung cho việc thảo luận, xem xét các nội dung trình tại kỳ họp. Tại kỳ hợp này, ngoài các nội dung theo luật định, có tới 33 nội dung chuyên đề cần xem xét, ban hành nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung mới. Vì vậy, kỳ họp dành cả ngày mai để thảo luận, quyết định các nội dung này. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu cụ thể từng nhóm vấn đề, thảo luận để HĐND tỉnh có căn cứ quyết định.

 

 

 

 

 

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh trình bày báo cáo thẩm tra

PhóTrưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh trình bày báo cáo thẩm tra các lĩnh vực được phân công.

 

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai trình bày báo cáo thẩm tra

 

Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Trần Thanh Oai trình bày báo cáo thẩm tra các lĩnh vực được phân công.

 

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trình bày báo cáo thẩm tra

 

Tiếp đó, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng trình bày báo cáo thẩm tra các lĩnh vực được phân công.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu trình bày tờ trình

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu trình bày Tờ trình về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Văn Minh trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hoàng Văn Minh trình bày Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Vĩnh Phúc qua Sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ; Tờ trình về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường vành đai 5-Vùng Thủ đô và đoạn tuyến ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức Tài trình bày tờ trình

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức Tài trình bày Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36 m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường từ KCN Tam Dương 1 (đường tỉnh 310) đến KCN Tam Dương II (đường Hợp Châu, Đồng Tĩnh)

` `Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về gia hạn thời gian thực hiện dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vốn vay WB; Tờ trình về việc ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trung tâm huyện Vĩnh tường tuyến QL2 (cụm kinh tế-xã hội Đại Đồng) đến QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc) giai đoạn 2; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến Bắc.


Giám đốc Sở TN&MT Phan Tuệ Minh trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở TN&MT Phan Tuệ Minh trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Bắc trình bày tờ trình về công tác giáo dục, phổ biến pháp luật

Tiếp đó, Giám đốc Nguyễn Văn Bắc trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

 

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Hồng Đô trình bày các tờ trình

2 giờ 20 phút: Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Hồng Đô trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hỏa tang trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân và hỗ trợ hoạt động các CLB dân ca thể tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Hải trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025:; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế thành phố Phúc Yên giai đoạn 2.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phú Sơn trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phú Sơn trình bày Tờ trình về một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc; Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên; Tờ trình về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và hợp đồng nhân viên trường mầm non công lập năm 2021.

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải trình bày các tờ trình

Tiếp đó, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Việt Phương trình bày các tờ trình

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Việt Phương trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ cá đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo tren địa bàn tỉnh”; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025”.

Giám đốc Sở KH&CN Phạm Quang Nguyên trình bày tờ trình

1 giờ 30 phút: Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều.

 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Quang Nguyên trình bày các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trình bày tờ trình

11 giờ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan điều hành việc kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông Trần Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ. Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông, bà: Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ; Ngô Duy Đông, Giám đốc Sở VH-TT&DL do chuyển công tác khác.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày các tờ trình

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng trình bày một số tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đinh Ngọc Huân báo cáo

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đinh Ngọc Huân trình bày Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2020.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu trình bày báo cáo

10 giờ 30 phút: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Tất Hiếu trình bày Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trình bày báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu trình bày báo cáo

Tiếp tục chương trình kỳ họp, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Vũ Giang Hậu trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trình bày các báo cáo

9 giờ 20 phút: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trình bày Báo cáo tình hình thục hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đến 31/12/2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh thông báo hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh thông báo về hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2020.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

9 giờ: Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến thông báo kết quả thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình trình bày báo cáo

8 giờ 45 phút: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình trình bày Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo đánh giá tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày các báo cáo

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, dịch tả lợn châu Phi… đã tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết liêt chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dan trong tinh nên kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các hoạt động văn hóa-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn được đảm bảo. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 2,21% sơ với năm 2019; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách khó khăn, dự kiến đạt 28,7 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán và bằng 82,1% so cùng kỳ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; năm 2020 cũng là năm chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc kỳ họp

Ngay từ đầu năm, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Dịch bệnh đã làm hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống mọi mặt của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặt khác, tình hình thời tiết mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế của tỉnh năm 2020 tuy chưa đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch, song chúng ta đã thực sự cố gắng.

Tăng trưởng GRDP ước đạt 2,21% so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 104,7 triệu đồng/người; ước thu ngân sách đạt 28,75 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 24,95 nghìn tỷ đồng; các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh của chúng ta.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, cần khắc phục, đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa có sự đột phá so với các địa phương trong vùng, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều công trình còn vướng mắc.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; thời tiết diễn biến bất thường đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, xây dựng và đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại gặp nhiều khó khăn; hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, khoáng sản chưa đáp ứng yêu cầu. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm…còn những hạn chế, bất cập cần tập trung tháo gỡ; tội phạm về ma túy, cầm đồ, tín dụng đen…tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường.

Đồng chí nhấn mạnh: Do vậy, việc khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 để xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh.

Nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng xem xét tại kỳ họp này, đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ giao và trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đúng 8 giờ sáng nay (7/12), HĐND tỉnh tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm) để xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

 

 
Quang cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp, có các đồng chí:  Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: