Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVI

08/12/2020

BBT: Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII đã chính thức khai mạc sáng 7/12. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chào mừng thành công Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, HĐND tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp lần thứ 20, kỳ họp thường lệ cuối năm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc kỳ họp thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020; nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; năm 2020 cũng là năm chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, dịch bệnh Covid - 19 bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu, đã gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Dịch bệnh đã làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động xã hội và đời sống mọi mặt của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, tình hình thời tiết mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi… cũng gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chúng ta đã bước đầu thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thiên tai, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế của tỉnh năm 2020 tuy chưa đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, song chúng ta đã thực sự cố gắng. Tăng trưởng GRDP ước đạt 2,21% so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 104,7 triệu đồng/người; ước thu ngân sách đạt 28,75 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 24,95 nghìn tỷ đồng; các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh của tỉnh chúng ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa có sự đột phá so với các địa phương trong vùng, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều công trình còn vướng mắc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; thời tiết diễn biến bất thường đã tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, xây dựng và đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại gặp nhiều khó khăn; hiệu quả quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, khoáng sản chưa được đáp ứng. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm…còn những hạn chế, bất cập cần tập trung tháo gỡ; tội phạm về ma túy, cầm đồ, tín dụng đen…tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường. Do vậy, việc khắc phục những tồn tại hạn chế của năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 để xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò quan trọng của các đại biểu HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng:

Một là, các đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ 2021; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 2020 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021; kế hoạch đầu tư công  trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh; Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 và các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.

Hai là, xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của Thường trực HĐND,  các Ban HĐND năm 2020; báo cáo kết quả rà soát nghị quyết HĐND tỉnh đến nay còn hiệu lực; báo cáo của các ngành như: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Ba là, HĐND tỉnh sẽ nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh.

Bốn là, thảo luận, xem xét 27 nội dung chuyên đề và 33 dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung chuyên đề nhất; vì vậy đại biểu cần tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung chuyên đề, đặc biệt là các chuyên đề về ban hành chính sách, đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi của Nghị quyết.

 Năm là, HĐND tỉnh nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, giai đoạn 2021-2025; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đây là kênh thông tin quan trọng để đại biểu có thêm cơ sở xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Sáu là, HĐND tỉnh sẽ thực hiện kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh; xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp cuối năm với rất nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có nội dung báo cáo tại kỳ họp chỉ trình bày báo cáo, tờ trình tóm tắt. Các báo cáo chi tiết, đề án và dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp, thời gian của kỳ họp sẽ dành nhiều cho chương trình thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường và bàn các chuyên đề khác.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn 2030, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ giao và trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi,  thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: