Bế mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI

10/12/2020

 
 
Sáng 9/12, sau phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua 33 nghị quyết và bế mạc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó, tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 8,5% - 9%. Tiếp tục đổi mới mô hình phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phương án tham gia bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo các nghị quyết mới được HĐND tỉnh thông qua đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các lời hứa sau thảo luận và các nội dung đại biểu chất vấn bằng văn bản. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Bích Phượng

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: