Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVI

11/12/2020

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVI thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thông qua 33 Nghị quyết về các lĩnh vực. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; Nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2020; kiện toàn ủy viên UBND tỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.    

Kính thưa các vị đại biểu!

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá: Năm 2020 là một năm với những biến động, khó khăn tác động rất lớn tới phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh ta nói riêng. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành, các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, đồng thời ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt, hành động kịp thời của chính quyền các cấp, sự chủ động tham gia tích cực của MTTQ, các Đoàn thể, của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân toàn tỉnh, đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sớm kiểm soát dịch Covid19 thành công, chia sẻ nhiều kinh nghiệm với các địa phương trong cả nước, từng bước hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 có 8/13 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó các ngành đều đạt mức tăng trưởng dương (công nghiệp tăng 3,08%; dịch vụ tăng 0,32%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,88%). Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá hiện hành tăng 3,68 nghìn tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng thêm 1,7 triệu đồng/người so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 43.751 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Ước tổng thu ngân sách nhà nước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa ước đạt 24.950 tỷ đồng; vốn FDI dự kiến đạt 666,16 triệu USD, vốn DDI dự kiến đạt 7.468,73 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động đầu tư xây dựng được quan tâm, một số công trình hạ tầng lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đã thu hút đầu tư 02 dự án FDI với quy mô lớn đó là: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất của công ty Toto Việt nam với trị giá 100 triệu USD, dự án Trung tâm logistics ICD tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên với tổng mức đầu tư trên 3.800 tỷ đồng; khu công nghiệp Thăng long 3 đang nhanh chóng được lấp đầy và nhiều cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, nhiều chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bước đầu vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất; sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhờ đó giải quyết nhu cầu việc làm, cải thiện thu nhập cho một bộ phận không nhỏ người dân Vĩnh Phúc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn tiếp tục giữ vững, công tác giải quyết việc làm được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, chúng ta đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh còn có những hạn chế, yếu kém đó là: Tăng trưởng GRDP đạt thấp so với kế hoạch (tăng 2,21%, kế hoạch: 8-8,5%). Thu ngân sách chỉ đạt 85,8% dự toán năm và bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều công trình còn vướng mắc; hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nhiệp còn khó khăn; triển khai đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa hiện đại; thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản gặp khó khăn. Các vấn văn hóa xã hội còn hạn chế, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội và tỉ lệ giải quyết việc làm năm 2020 không đạt so với nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Vi phạm trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề còn xẩy ra. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình hình trật tự xã hội tại một số địa bàn còn phức tạp; tệ nạn ma túy, tín dụng đen, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ còn sẩy ra.

Thưa các vị đại biểu!

Tại phiên thảo luận ngày 8/12/2020 các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân, giải pháp, để thấy rõ những thuận lợi đan xen, những khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025. Việc xác định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021có ý nghĩa  đặc biệt quan trọng, là tiền đề, động lực cho những năm tiếp theo. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu mà UBND tỉnh đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Các cấp, các ngành cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó tập trung vào các khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 8,5% đến 9%. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính Phủ, của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Hai là, Tiếp tục đổi mới mô hình phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất.  Chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, khai thông nguồn lực. Nâng cao hiệu quả sử dụng, khắc phục tình trạng lãng phí các nguồn lực đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025, thực hiện phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi; thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, gắn kết trong sản xuất nông nghiệp, tạo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ba là, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng con người, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tuyển dụng đủ số giáo viên cho bậc học mầm non và tiểu học. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân; thắt chặt công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán sắp tới.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của của HĐND các cấp, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là quyết định và giám sát; tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, chủ động rà soát, các nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành những cơ chế chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời tăng cường giám sát, khảo sát, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của UBND, các cơ  quan chuyên môn của UBND, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm là, Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáu là, Đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm, tồn tại để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục. Nâng cao chất lượng xét xử các loại án; tập trung giải quyết hiệu quả số việc có điều kiện thi hành án, nhất là những vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan để nâng cao chất lượng giải quyết các công việc theo quy định.

Bảy là, Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phương án tham gia bảo vệ thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài, các vụ nổi cộm, bức xúc  trên địa bàn, không để xẩy ra các điểm nóng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng  chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng môi trường, cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16 đã thảo luận và biểu quyết thông qua 33 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết có chính sách đặc thù của tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các lời hứa sau thảo luận và các nội dung đại biểu chất vấn bằng văn bản. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhất trí, đồng sức - đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cơ chế chính sách của tỉnh; hăng hái thi đua, tích cực đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi chân thành cảm ơn đại biểu các cơ quan Trung ương, các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp. Xin cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN  tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tôi ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào sự thành công của kỳ họp. Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin đã đưa ngày: