Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

01/02/2021

Sáng 1/2, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Chu Kiều
 

 

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Dự thảo nghị quyết quy định cụ thể mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ cho các hoạt động: Tổ chức hội nghị; bồi dưỡng các cuộc họp; công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh; việc xây dựng văn bản; chi bồi dưỡng và khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; chi việc mua sắm hòm phiếu, khắc dấu, bảng niêm yết danh sách bầu cử; công tác tuyên truyền, in ấn; thiết bị phục vụ cơ quan thường trực bầu cử và các khoản phát sinh theo thực tế…

Đồng thời, dự thảo nghị quyết cũng quy định rõ mức chi đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo nghị quyết. Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục bảo đảm đúng quy trình; chỉnh sửa, bổ sung một số điều, khoản phù hợp với các quy định hiện hành để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, hiệu quả nhất.

Thành Nam

Các tin đã đưa ngày: