HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 21: Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

09/03/2021

Ngày 5/3/2021 HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 21 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Các đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Khánh Linh

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo về các Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo và thành phố Phúc Yên; Tờ trình về một số cơ chế hỗ trợ để giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2023; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn 1 (đoạn từ ĐT.305 đi ĐT. 306); Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách; Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết ban hành một số biện pháp đặc thù đảm bảo việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2026. Trong đó, đề nghị làm rõ điều kiện, đối tượng được thưởng trong thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh; các nội dung chi, mức chi hỗ trợ...

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình một số ý kiến, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã biểu quyết, thông qua 5 dự thảo Nghị quyết về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án năm 2021; thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất (bổ sung) để thực hiện trong năm 2021; ban hành một số biện pháp đặc thù đảm bảo việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2026; quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai 2 vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc, giai đoạn 1 (đoạn từ ĐT. 305 đi ĐT. 306) và quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhận định đây là những nội dung quan trọng, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần có kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện để các cấp, ngành tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã đề ra../.

Nguyễn Trang

Các tin đã đưa ngày: