Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

17/03/2021

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Chung

 

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành phân bổ 10 người đang cư trú, làm việc tại Vĩnh Phúc được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, có cơ cấu, thành phần cụ thể như sau:

Thường trực Tỉnh ủy 1 đại biểu; Viện Kiểm sát nhân dân 2 đại biểu; lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh 1 đại biểu; Liên đoàn Lao động 2 đại biểu; Liên hiệp các Hội KHKT 1 đại biểu; huyện Sông Lô 1 đại biểu; thành phố Vĩnh Yên 1 đại biểu; huyện Tam Dương 1 đại biểu, trong đó phụ nữ 5 người; đại biểu ngoài Đảng 1 người; đại biểu trẻ tuổi 2 người.

Đến ngày 12/3, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV đã hoàn thiện biên bản, hồ sơ người ứng cử với 12 hồ sơ (trong đó có 2 người tự ứng cử).

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Dự kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 người, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành phân bổ giới thiệu 99 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, có cơ cấu, thành phần cụ thể như sau:

Cấp tỉnh là 39 người, trong đó: Khối Đảng 7 người; các cơ quan HĐND tỉnh 6 người; UBND tỉnh 2 người; các sở, ngành 10 người; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 8 người.

Các địa phương là 60 người, trong đó: Thành phố Vĩnh Yên 7 người; thành phố Phúc Yên 6 người; huyện Tam Dương 6 người; huyện Sông Lô 6 người; huyện Tam Đảo 4 người; huyện Vĩnh Tường 8 người; huyện Lập Thạch 7 người; huyện Bình Xuyên 7 người; huyện Yên Lạc 9 người.

Với cơ cấu nữ 37 người (chiếm 37%); dân tộc thiểu số 3 người (chiếm 3,03%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 23 người (chiếm 23%); ngoài Đảng 14 người (chiếm 14%).

Đến ngày 12/3, các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thiện biên bản, hồ sơ người ứng cử gửi Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định.

Theo tổng hợp từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, có 100 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có 1 người tự ứng cử). Có cơ cấu gồm nữ 50 người (50%); trẻ tuổi 42 người (42,0%); ngoài Đảng 16 (16,0%).

Theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 1 người tự ứng cử.

Dự kiến từ ngày 21/3 đến ngày 13/4, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử.

Hoàng Hà

 
Các tin đã đưa ngày: