Giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

18/03/2021

Sáng 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ và nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Vũ Thị Thúy Hằng kết luận buổi giám sát. Ảnh: Nguyễn Lượng
 

 

Tại buổi giám sát, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 49 của Chính phủ và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Theo đó, căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất được Chính phủ phân bổ cho các tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã căn cứ theo Luật Đất đai để thẩm định, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa làm căn cứ triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020 cho 17 công trình, dự án, với diện tích đất trồng lúa 567,38 ha.

Đến nay, chủ đầu tư đã và đang thực hiện 15 dự án, với diện tích 477,77 ha (đạt 84%). Hiện còn 2 dự án chưa thực hiện do chủ đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan để làm căn cứ thu hồi đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giao đất theo quy định.

Tại Nghị quyết số 49 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc thì chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn toàn tỉnh là 7.322 ha.

Từ cuối năm 2015 đến hết năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để tham mưu HĐND tỉnh ban hành 12 nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tổng số công trình dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 58, Luật Đất đai 2013 là 3.756 dự án, với diện tích được phép chuyển mục đích là 4.454,1 ha, trong đó, đất lúa là 4.279,23 ha, đất rừng đặc dụng là 101,3 ha, đất rừng phòng hộ là 73,57 ha.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển mục đích được 1.558 công trình với diện tích 1.978,28 ha, chiếm 41,48% tổng số lượng công trình, dự án được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích và chiếm 46,23% tổng diện tích đất lúa được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phân tích, làm rõ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân một số dự án được giao đất nhưng chưa thực hiện…

Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh Vũ Thị Thúy Hằng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, điều chỉnh số liệu để hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến của các thành viên trong đoàn.

Phùng Hải

Các tin đã đưa ngày: