Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

22/03/2021

Ngày 19/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn chủ trì hội nghị.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn chủ trì hội nghị. Ảnh: Trà Hương
 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung, thủ tục, trình tự việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú, nơi công tác của những người ứng cử, người tự ứng cử.

Việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, tại thôn, bản, tổ dân phố, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn và phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri và phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập.

Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất 55% cử tri tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn nhấn mạnh, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử, người tự ứng cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Hoàng Hà

Các tin đã đưa ngày: