Giám sát thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các dự án tại huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc

22/03/2021

Sáng 19/3, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường theo Nghị quyết 49 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

 

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận buổi giám sát. Ảnh: Thế Hùng
 

 

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Từ năm 2018 đến nay huyện Vĩnh Tường được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích hơn 336 ha đất trồng lúa để thực hiện 6 công trình, dự án.

Đến nay, đã thực hiện được 229,6 ha của 4 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 68,2%; 1 dự án đang triển khai thực hiện với diện tích đất lúa được chuyển đổi là 33 ha, đạt tỷ lệ 9,8%; 1 dự án chưa triển khai thực hiện với diện tích 73,6 ha, chiếm tỷ lệ 21,8%.

Cũng trong thời gian trên huyện Vĩnh Tường được HĐND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích trồng lúa để thực hiện 257 công trình, dự án, với tổng diện tích hơn 374 ha. Đã thực hiện và đang triển khai thực hiện được hơn 125 ha của 60 công trình, dự án, đạt tỷ lệ 33,6%, còn lại 248,6 ha của 197 công trình, dự án chưa triển khai được, chiếm 66,3%.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường làm rõ kết quả thực hiện, kế hoạch sử dụng đất; nguyên nhân các dự án được giao đất nhưng thực hiện chậm và chưa thực hiện; thống kê chính xác số liệu các công trình, dự án và diện tích chuyển đổi đất lúa trên địa bàn; cập nhật, bổ sung thêm số liệu diện tích chuyển đổi đất lúa trên địa bàn của năm 2016 và 2017.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Tường theo Nghị quyết 49 của Chính phủ.

Đồng chí đề nghị UBND huyện Vĩnh Tường cần có giải pháp cụ thể đối với từng dự án, nhóm dự án để tháo gỡ khó khăn, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo Nghị quyết HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao. Bổ sung số liệu, chỉnh sửa văn bản để hoàn thiện báo cáo trên cơ sở đóng góp ý kiến của các thành viên trong đoàn.

Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiếp tục giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án tại huyện Yên Lạc theo Nghị quyết 49 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Yên Lạc báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Yên Lạc nêu rõ những tồn tại, vướng mắc dẫn đến các công trình, dự án chậm tiến độ, số dự án quá hạn 3 năm và trách nhiệm thuộc về ai; cụ thể hơn nữa những giải pháp và kiến nghị đối với từng dự án.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị huyện Yên Lạc rà soát, thống kê chính xác số liệu, kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất lúa đã được Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh phê duyệt; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Trần Tỉnh

Các tin đã đưa ngày: