Giám sát về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các dự án tại huyện Sông Lô và Lập Thạch

25/03/2021

Ngày 24/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát, đánh giá kết quả quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Sông Lô và Lập Thạch theo Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác có liên quan, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa theo Nghị quyết 49 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận buổi giám sát tại huyện Sông Lô. Ảnh: Thế Hùng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa giai đoạn 2016 - 2020, huyện Sông Lô đã triển khai xong 178 công trình, dự án; đang triển khai 122 dự án; 92 dự án chưa được triển khai.

Đối với huyện Lập Thạch, giai đoạn 2016 - 2020, huyện không có công trình, dự án thực hiện theo Nghị quyết 49 của Chính phủ; có 122 công trình, dự án được phê duyệt với tổng diện tích trên 143 ha đất lúa được chuyển mục đích sử dụng. Trong đó, 22 công trình đã triển khai (đạt 18%) với tổng diện tích gần 17 ha (chiếm 12%); 100 công trình đang và chưa triển khai.

Mặc dù với sự vào cuộc, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB, song, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án được thông qua tại các Nghị quyết HĐND tỉnh trên địa bàn hai huyện vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc, tỷ lệ chưa cao.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn giám sát đề nghị các huyện cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra lại số lượng công trình, dự án đã quá thời hạn 3 năm trong số các công trình dự án chưa thực hiện trên địa bàn.

Từ đó, làm rõ những nguyên nhân khó triển khai và đề xuất phương án giải quyết kịp thời, tránh để tồn đọng trong thời gian dài. Đặc biệt, cần giải trình thêm phương án bóc tách, sử dụng lớp đất mặt trong quá trình khai thác, GPMB và triển khai các công trình, dự án.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai các công trình, dự án theo Nghị quyết số 49 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn các huyện Sông Lô, Lập Thạch.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo sâu sát các phòng, ban chuyên môn làm tốt công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các sở, ngành của tỉnh để rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân việc triển khai các công trình, dự án sử dụng đất lúa chuyển đổi mục đích.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, cần phân tích, làm rõ nguyên nhân khó triển khai, nhất là những dự án còn vướng GPMB, những dự án quá 3 năm chưa triển khai; báo cáo, giải trình kịp thời để các cấp, các ngành của tỉnh sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo Nghị quyết 49 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao trong các giai đoạn tiếp theo.

Việt Sơn

Các tin đã đưa ngày: