Thẩm tra Báo cáo công tác UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

06/04/2021

Sáng 5/4, Ban Kinh tế- Ngân sách phối hợp với Ban Văn hóa- Xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo công tác UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn tiếp thu ý kiến của các đại biểu.
 

 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, trong đó có sự tác động của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, UBND tỉnh đã chủ động đề xuất Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ vừa qua đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,1%, cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách tăng bình quân 5,6%/năm, vượt mục tiêu đề ra và luôn đứng tốp đầu cả nước về thu nội địa. Toàn tỉnh có 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các chính sách xã hội được quan tâm.

Nhiệm kỳ 2021- 2026, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; kiện toàn tổ chức bộ máy của UBND tỉnh và các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ngành; chuẩn bị phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo giai đoạn 2021- 2026.

Các đại biểu đề nghị UBND tỉnh bổ sung vào báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; nhất là những chuyển biến trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giải quyết việc làm… từ đó, đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đánh giá sát công tác chỉ đạo, điều hành trong từng lĩnh vực cụ thể; việc phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kết luận thẩm tra, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; chỉ đạo các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo hướng nêu bật được những thành tựu trong phát triển KT- XH của tỉnh; từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giao các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện từng lĩnh vực cụ thể, nhằm đạt kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ tới.

Tin, ảnh: Hồng Anh

 
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: