Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công

12/04/2021

Ngày 9/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận và cho ý kiến một số nội dung quan trọng.

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Hà
 

 

Báo cáo kết quả công tác quý I/2021 và tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành khẳng định: Ngay từ những tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Trong đó, tỉnh tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các chương trình, đề án cụ thể, thực hiện 3 khâu đột phá, khơi thông các điểm nghẽn, khai thác nguồn lực đầu tư.

Đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị và triển khai các nội dung công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Trong phát triển KT-XH, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp, các ngành quyết liệt, chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong cải cách hành chính…

Quý I/2021, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,62% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước và cao hơn một số tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 36% dự toán. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 trên 6.600 tỷ đồng, đến nay đã phân khai chi tiết hơn 4.200 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành giao vốn cho các dự án, nhiệm vụ đầu tư công trong tháng 4/2021.

Các vấn đề xã hội y tế, công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo trợ xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời.

Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, bảo vệ nội bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện tốt.

Với công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo sâu sát, toàn diện.

Việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử. Công tác tổ chức triển khai bầu cử trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đúng quy định và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai một số nhiệm vụ trong quý I/2021, đồng thời, đề xuất giải pháp cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ; tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ mặt trận ở cơ sở về công tác bầu cử…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu trong quý II/2021 và thời gian tiếp theo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy SXKD phát triển; tăng trưởng kinh tế, nhất là xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất cả trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Tạo bước chuyển đột phá trong công tác bồi thường, GPMB; nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo mọi nhiệm vụ, giải pháp được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ở các cấp.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trong đó, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất tư tưởng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần rà soát tất cả các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và xây dựng hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ.

Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo đúng tiến độ; tổ chức, thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát, nhất là những cam kết của các ngành, địa phương với Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Với công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của tất cả cấp ủy các cấp; của BCĐ Bầu cử; Ủy ban Bầu cử, UBND các cấp.

Trong đó, quan tâm, chú trọng đến cách thức in ấn tiểu sử của các ứng cử viên để gửi đến từng hộ dân theo đúng quy định; Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ cho Ủy ban Bầu cử, các tổ bầu cử ở các xã, phường, thị trấn kịp thời, kỹ lưỡng để cán bộ làm công tác bầu cử ở cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt, chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định về bầu cử theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh; Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố cùng với cấp ủy, chính quyền cùng cấp chịu trách nhiệm về công tác bầu cử trên địa bàn.

Nhiệm vụ trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bầu cử; MTTQ, các hội, đoàn thể phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, tự giác trong bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án chuẩn bị tốt nhất, điều kiện để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành an toàn, tiết kiện, đúng thời gian, lịch trình và quy định.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp lãnh đạo lực lượng công an, quân đội, dân quân, tự vệ phối hợp chặt chẽ để bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KNTC của công dân, nhất là những vấn đề về chế độ chính sách đất đai, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự để mọi người dân yên tâm, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo Ủy ban Bầu cử các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử ở cơ sở; bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo tốt nhất cho bầu cử, tổ chức in, cấp phát tài liệu cho các tổ bầu cử ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng luật định.

Tổ chức hướng dẫn cho các ứng cử viên về kỹ năng, phương pháp vận động bầu cử; tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, cận nghèo; chú ý phối hợp với các doanh nghiệp, các khu công nghiệp để tạo điều kiện cho công nhân lao động đi bỏ phiếu.

Đảm bảo việc kiểm phiếu phải thận trọng, chính xác, khách quan, đúng quy định, kịp thời báo cáo diễn biến phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử đến đến Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp.

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: