Rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

16/04/2021

Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung
 

 

Từ ngày 19 - 31/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 16 tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắc Nông, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.

Tại mỗi tỉnh, đoàn kiểm tra, giám sát đã nghe báo cáo, trao đổi và thảo luận với Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện.

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức triển khai công tác bầu cử của mỗi địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn tổ chức khảo sát, trao đổi, trực tiếp nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử của một số đơn vị cấp xã.

Qua kiểm tra, giám sát các đoàn ghi nhận công tác chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 16 tỉnh được triển khai khẩn trương, dân chủ, công khai, đúng luật.

Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Các địa phương đã phát huy dân chủ trong quá trình hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn nghiêm túc, kịp thời.

Công tác bầu cử diễn ra ngay sau đại hội Đảng các cấp, các chức danh HĐND, UBND các cấp mới được chỉ đạo kiện toàn, vì vậy, việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thuận lợi.

Người tự ứng cử ở các địa phương không nhiều và được ứng cử dân chủ, bình đẳng, theo đúng quy định pháp luật về bầu cử…

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát bầu cử đợt 2, dự kiến từ ngày 20/4 đến ngày 22/5 tại 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến ngày 19/3, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2, đã lập danh sách sơ bộ 7.383 người ứng cử, trong đó: 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội (có 2 người tự ứng cử); 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (có 1 người tự ứng cử).

586 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, không có người tự ứng cử. 6.685 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, tự ứng cử 15 người.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị được giám sát chưa nhận được các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc chuyển danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND của cấp mình đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4.

Qua kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường trực MTTQ tỉnh đối với Ủy ban Bầu cử các huyện Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo đều tổ chức tốt việc tuyên truyền về cuộc bầu cử trên hệ thống phát thanh, truyền thanh của địa phương.

Ủy ban Bầu cử các huyện đã nhận tài liệu từ Ủy ban Bầu cử tỉnh và tổ chức cấp phát cho các đơn vị, tổ chức, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tham gia chuẩn bị bầu cử.

Chỉ đạo các tiểu ban an ninh trật tự xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp chỉ đạo với lực lượng công an, quân sự quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 theo đúng tiến độ về thời gian, bảo đảm số dư, rà soát lại cơ cấu về số lượng, chất lượng đại biểu.

Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nhất là giám sát trực tiếp tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử để mọi người dân đi bầu cử, coi đó thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn, quán triệt, triển khai các quy trình, nội dung công tác bầu cử để các đơn vị thực hiện tốt công tác này.

Hoàng Hà

 
Các tin đã đưa ngày: