Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại thành phố Phúc Yên

16/04/2021

Sáng 16/4, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Phúc Yên.

Xác định rõ công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên đã tập trung chỉ đạo thống nhất trong hệ thống chính trị toàn thành phố; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử. Đến nay, thành phố đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 15 đơn vị bầu cử; thành lập 73 ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường tại 73 đơn vị bầu cử; phê chuẩn thành lập 74 khu vực bỏ phiếu, 74 tổ bầu cử.

Sau hiệp thương lần 2, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, UB MTTQ các xã, phường đã thống nhất danh sách sơ bộ 55 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 437 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 30 đại biểu HĐND thành phố và 225 đại biểu HĐND xã, phường. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các địa phương hoàn thiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp nhận 4 đơn thư liên quan đến 5 nhân sự ứng cử. Hiện Tiểu ban đang xác minh nội dung đơn, trả lời công dân theo quy định.

Từ ngày 16/4 đến 18/4, Ủy ban MTTQ thành phố và các xã, phường tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND các xã, phường.

Tại buổi giám sát, Ủy ban bầu cử thành phố đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm về đánh giá kết quả hoạt động của từng tiểu ban; cơ cấu, thành phần, số lượng, trình độ, chất lượng đại biểu sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3; khó khăn, bất cập trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách người ứng cử, niêm yết danh sách cử tri; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị Ủy ban bầu cử thành phố tiếp tục hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến các đại biểu, trong đó, bổ sung vào báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác bầu cử. Tiếp tục quán triệt, triển khai công tác bầu cử theo kế hoạch, đúng tiến độ. Trước mắt, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3; chốt danh sách và tổ chức hội nghị sơ kết công tác bầu cử để đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế nhằm thực hiện tốt các bước tiếp theo. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: