Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI

21/07/2021

Sáng 21/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh gửi đến UBND tỉnh 27 kiến nghị của cử tri, tập trung vào các vấn đề đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, trạm bơm phục vụ công tác tưới tiêu; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, khu chăn nuôi tập trung; hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao; giải quyết tồn tại do thi công một số dự án; đầu tư xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình, hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông; giải quyết tồn tại từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; giải quyết tình trạng rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống cấp nước sạch; đầu tư trạm điện đảm bảo phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; giải quyết chế độ đối với các đối tượng chính sách…

Nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã phân loại và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phụ trách tiếp nhận, giải quyết 100% kiến nghị của cử tri.

Đến nay, đã có 7/27 kiến nghị của cử tri được giải quyết xong; một số nội dung kiến nghị của cử tri đang giải quyết được UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, thời gian, lộ trình giải quyết cụ thể.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về những kiến nghị cử tri đang giải quyết, trong đó tập trung vào những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của cử tri; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những nội dung cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tích cực theo dõi, nắm bắt việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên thực tế để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và thông tin đến cử tri; nâng cao chất lượng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri theo hướng đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, chính xác, khoa học, rõ kết quả, rõ tiến độ thực hiện, đảm bảo tính thuyết phục.

Thanh Huyền

Các tin đã đưa ngày: