Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

19/10/2013

Đối với Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2014 và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình, tuy nhiên, cần làm rõ hiệu quả của việc tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong gần 1 năm qua, nhất là việc đầu tư trang thiết bị, nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh.

Đối với Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh năm 2014 và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình, tuy nhiên, cần làm rõ hiệu quả của việc tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong gần 1 năm qua, nhất là việc đầu tư trang thiết bị, nâng cao y đức và chất lượng khám, chữa bệnh.

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
kết luận hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề băn khoăn, nhất là chất lượng khám, chữa bệnh, y đức của đội ngũ y, bác sĩ, tình trạng quá tải… Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó, có giá dịch vụ khám, chữa bệnh thấp nên các cơ sở y tế chưa có điều kiện tăng cường trang thiết bị; chế độ thù lao cho đội ngũ y, bác sĩ còn thấp. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phương án điều chỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về vấn đề này. Đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản nhóm nguyên liệu kaolin, fenspat,sét kaolin, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tiến hành quy hoạch, lưu ý trên cơ sở quy hoạch đã có, cần tăng cường công tác quản lý, khai thác đảm bảo môi trường…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã cho ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV và một số nội dung quan trọng khác.

  Nguồn: Báo Vĩnh Phúc


Các tin đã đưa ngày: