Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng

22/10/2013

Các đồng chí: Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh; Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

            Các đồng chí: Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh; Phùng Quang Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 
            Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy, số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp ngày càng tăng về số lượng, đảm bảo về chất lượng; các tổ chức đoàn thể, hội viên trong các doanh nghiệp từng bước được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 113 tổ chức cơ sở Đảng, 270 tổ chức công đoàn cơ sở, 79 tổ chức đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Tỷ lệ đảng viên trên tổng số người lao động chiếm khoảng 15 - 18%; tỷ lệ đoàn viên gia nhập tổ chức công đoàn đạt trên 51%, tổ chức đoàn thanh niên chiếm gần 60%.
 

Đồng chí Phạm Văn Vọng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

            Tuy nhiên, trên thực tế, số tổ chức Đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên phát triển mới trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; tổ chức Đảng ở một số doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, chất lượng và hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 
            Để tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, Nghị quyết 07 đề ra mục tiêu hằng năm, mỗi huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc phấn đấu phát triển từ 1 - 3 tổ chức cơ sở Đảng. Đến năm 2020, có 70% các doanh nghiệp có từ 3 đảng viên trở lên thành lập tổ chức Đảng; mỗi năm kết nạp từ 400 - 500 đảng viên mới. 
            Kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Văn Vọng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh nhằm tạo lòng tin, sự đồng thuận của người quản lý doanh nghiệp trong việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp; phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; thường xuyên biểu dương, nhân rộng các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả, các doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.  
            Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phát triển mạnh hơn.  
            Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, đồng chí Phạm Văn Vọng đề nghị trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, chỉnh sửa để quy chế sớm được ban hành.
            Hội nghị cũng nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Lê Duy Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch. 
Nguồn: vinhphuc.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: